Contacten voor de parochie in Zulte

Pastoor:
E.H. Peter Bracke
Gildestraat 10
9870 Zulte - Machelen
ppeterbracke@skynet.be

09 388 83 36  (druk 4)

Diaken:
Johan Van Wassenhove
Lange Akkerstraat 48
9800 Deinze - Meigem
johanvanwassenhove@skynet.be
0473 80 20 68

 

Parochiale contactpersonen/aanvragen misintenties:
Machelen:
Marc 'T Kindt
Petegemstraat 55
9870 Zulte-Machelen
marc.tkindt@skynet.be
09 388 83 36 (druk 1)

Olsene:
Kathleen Boderé
Machelenstraat 1d
9870 Zulte - Olsene
kathleen.bodere@skynet.be
09 388 83 36 (druk 2)

Zulte:
Marc en Marleen Mortier-De Nobele
Oude Weg 150
9870 Zulte
denobelemarleen@gmail.com
09 388 83 36 (druk 3)

 

Kerk en Leven - parochieblad:
Abonnementen:
Gilbert Vande Velde
Grote Steenweg 92 bus 3
9870 Zulte - Olsene
gilbert.vandevelde@telenet.be
09 388 90 34

 

Redactie - indienen artikels:
par.zulte@gmail.com

opmerking: artikels moeten binnen zijn op dinsdagavond om de woensdag daarop te kunnen verschijnen

 

Websiteverantwoordelijke:

parochieinzulte@gmail.com

Parochiaal secretariaat:
Gaston Martensplein 7
9870 Zulte
Tel: 09 259 92 01

info@parochieinzulte.be

Openingsuren:
woensdag van 9.30 u tot 11 u
donderdag van 10 u tot 12 u
vrijdag van 10 u tot 12 u