Parochie in Zulte

Soep op de Stoep

ADVENT IN DE PAROCHIE

Noodingreep bij de drukkerij van Kerk en Leven

Door ziekte bij uitgeverij Halewijn, kon op 3, 10 en 17 november maar een beperkt aantal bladzijden lokaal nieuws verschijnen. De volledige inhoud van de samengevatte artikelen vind je hier.

Leven vanuit de doop: een pastoraal project in ons bisdom Gent

 

 

Gedurende twee jaar willen we in ons bisdom nadenken over de fundamenten en de betekenis van het doopsel. We starten dit werkjaar bij onszelf. Wat betekent het sacrament van het doopsel? Wat betekent het te leven als gedoopte? Welke zending heeft het doopsel mij gegeven en hoe beleef ik die?
In de weekendvieringen van 20 en 21 november ontvangen alle aanwezigen een tochtboekje en wordt er ook een woordje uitleg gegeven.
Heb je nog geen boekje? Je kan er nog eentje afhalen achteraan in onze kerken.

In het weekend van 4 en 5 december zetten we stap 2: SAMEN AAN DE START
De uitnodiging van onze bisschop Lode in een videoboodschap vinden jullie hier

Abonnement op Kerk en Leven: het parochieblad

Misschien ben je al geabonneerd op Kerk en Leven: een weekblad met 4 bladzijden nieuws uit de parochie in Zulte en met vele interessante, mooie en waardevolle artikelen over de samenleving, binnen en buiten de kerk. Zo ja, dan heb je wellicht de overschrijving uit nummer 42 van 20 oktober of uit nummer 47 van 24 november uitgevoerd? Heb je dit over het hoofd gezien, dan kan je dit misschien onmiddellijk nog in orde brengen. Heb je die overschrijving niet meer, dan kan je ook € 46 overschrijven op BE57 0003 2596 2335 van Kerk en Leven Zulte, met vermelding: “Abonnement 2022: abonneenummer”. Dit abonnementsnummer vind je bovenaan je Kerk en Leven. 

Ben je nog niet geabonneerd en wil je ook op de hoogte blijven: schrijf dan € 46 over op BE57 0003 2596 2335 van Kerk en Leven Zulte, met vermelding: “Nieuw abonnement 2022: naam – adres”

Als u nu overschrijft, dan ben je lid voor 2022, maar ontvang je ook nog gratis de resterende nummers van 2021. Doen!

In de kijker: de band tussen Karel Van Poucke en Roger Raveel in de kerk van Machelen

Wat heeft Roger Raveel (°1921) met Karel Van Poucke (°1740) te maken?

 

N.a.v. de inhuldiging van de kapel dichtte Anton van Wilderode in 1993: ‘De deur van de bidkapel gaa opent, we komen een heldere wereld binnen, die louter stilte is. Een feest van kleuren verwelkomt ons, aan drie doorbroken wanden die heftiger beginnen te bewegen als men zijn stappen stilhoudt in het midden….

De vraag stelt zich of er, naast die overweldigende indruk van dat feest van kleuren, ook enig verhaal, betekenis, planmatig verband of indeling is tussen die beschilderde wanden. Waar heeft Roger Raveel zijn inspiratie opgedaan om zijn beschilderde wanden in een logisch en overzichtelijk totaalkunstwerk in te delen en te realiseren?

Het volledige artikel van André Goeminne lees je hier.

Opgenomen vieringen - parochie in Zulte

Boodschap van bisschop Lode aan de mensen van Zulte

Hiermee kan je inschrijven om dringende berichten te ontvangen van de parochie in Zulte via mail.