Parochie in Zulte

Abonnement op Kerk en Leven: het parochieblad

Het voorbije anderhalf jaar werd ons leven nog meer gedigitaliseerd. Wellicht ben je eens toe aan iets op papier? Misschien ben je al geabonneerd op Kerk en Leven: een weekblad met 4 bladzijden nieuws uit de parochie in Zulte en met vele interessante, mooie en waardevolle artikelen over de samenleving, binnen en buiten de kerk. Zo ja, dan wacht je de richtlijnen in nummer 42 van 20 oktober af om je te herabonneren.

Ben je nog niet geabonneerd en wil je op de hoogte blijven: schrijf dan € 46 over op BE57 0003 2596 2335 van Kerk en Leven Zulte, met vermelding: “Nieuw abonnement 2022: naam – adres”

Als u nu overschrijft, dan ben je lid voor 2022, maar ontvang je ook nog gratis de resterende nummers van 2021. Doen!

Vormsel 2022

De vormselmomenten voor 2022 liggen vast:
-zaterdag 28 mei: 14 uur Olsene; 16 uur Zulte
-zondag 29 mei: 11 uur Machelen

De vormseltrajecten voor de ingeschrevenen staan in de startblokken. Kinderen die school lopen in één van de lagere scholen in Zulte, kregen de kans om in te schrijven voor het vormsel via de school.

Voor de kinderen die geen school lopen in Zulte, moet er dringend (ten laatste eind oktober) contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de vormselcatechese. Info hierover vind je hier

Ken je iemand die zich nog wil inschrijven voor het vormsel? Wil je dan deze info doorgeven aan deze mensen? De inschrijvingen worden weldra afgerond! Dank je wel!

In de kijker: eerste communies in de parochie in Zulte

In het weekend van 2 en 3 oktober ontvingen 94 kinderen de eerste communie. Het thema van de viering kreeg de mooie naam ‘Geluksvogeltjes’!
Hartelijk proficiat aan de kinderen en hun familie!

Langs deze weg willen pastoor Peter, diaken Johan en de parochieploeg alle leerkrachten, directeurs en medewerkers hartelijk danken om van de eerste communie een mooi feest te maken!

In de kijker: vormsels in de parochie in Zulte

In het weekend van 25-26 september werden in de parochie in Zulte 97 kinderen gevormd! Hartelijk proficiat aan de vormelingen, ouders, peter, meters en familie!

Langs deze weg willen de vormheer, pastoor Peter, diaken Johan en de parochieploeg alle catechisten en medewerkers hartelijk danken voor de voorbereidingen en de vormselvieringen. Dankzij hun inzet werd de vormselviering een orgelpunt en feestelijke dag!

In de kijker: orgel in de kerk van Machelen

Het orgel van Machelen werd gebouwd in 1730. In de loop der tijden werden verschillende aanpassingen aangebracht. In 1918 en 1940 liep het orgel ernstige schade op. De laatste grote aanpassingen dateren van 1962.

Onlangs liet de kerkfabriek het orgel grondig reinigen en werden enkele registers in het pedaalwerk toegevoegd.

In het weekend van 18-19 september kon iedereen genieten van de rijke klankkleuren van het orgel. Op vrijdagavond, in het kader van het Festival van Vlaanderen, brachten het barokensemble ‘Les Muffatti’ en organist Bart Jacobs het ‘Dresden Concert’.

Op zaterdagavond gaf orgelvirtuoos Gert Amerlinck een feestelijk concert ten beste. Hierbij kregen de toehoorders ook de nodige deskundige uitleg over de gebruikte registers in de nummers.

Onze jeugdbewegingen trokken op kamp

klik op de foto's om te vergroten

Chiro Zulte – Achter-Olen

KAJ - Florenville

Open Jeugdwerk ZOM - Balen

Chiro Machelen – Wallerode, Amel

KSA Olsene – Bevel

Chiro Olsene  - Lille

KLJ – Arendonk

Opgenomen vieringen - parochie in Zulte

Boodschap van bisschop Lode aan de mensen van Zulte

Hiermee kan je inschrijven om dringende berichten te ontvangen van de parochie in Zulte via mail.